Mykå Verktyg och Mekanik

Information om företaget

Mykå startades 1981 som en avknoppning av Karlstads verktygsfabrik

Företaget hade då sin verksamhet på Örsholmen i Karlstad.
1994 flyttade företaget in i den då nedlagda ammunitionsfabrikens
vertygsverkstad vid Zakrisdal som FFV startade 1940.
I samband med flytten, övertogs en del maskiner samt personal med
bred kompetens inom tillverkning av verktyg och utrustning för industrin,
fram till mitten av 90-talet var detta företagets huvudsakliga verksamhet

I slutet av 90-talet började Mykå även att tillverka prototyper samt mekaniska
delar till satellitkommunikationssystem.

Mykås styrka är att vi har stort kunnande och erfarenhet av mekanisk tillverkning och
ett stort kontaktnät hos närliggande företag som bedriver kompletterande verksamheter
som ex ytbehandling, plåtindustri, elektronik mm

I nära samarbete, får ni snabb hjälp samt flexibla lösningar
Vi kan få fram komplexa system samt komponenter snabbt, till ett konkurrenskraftigt pris


Vår specialkompetens är tillverkning av:

  • Produkter i små serier
  • Produkter i utveckling (prototyper)
  • Reservdelar t.ex. Maskinkomponenter
  • Specialverktyg för industrin
  • Kundanpassade, skärande verktyg


Vi utför även:

  • Reprationssvetsning i verktygsstål och aluminium
  • Industriell automatisering
  • Service och reparationer
  • verktygsskärpning
Mykå är din partner från prototyp till färdig produkt
Tack för besöket och välkommen åter

website design by Mykå Verktyg och Mekanik